Primice br. Pekárika

Náš duchovní br. Pekárik příjme na diecézní pouti ve Svaté zemi vkládáním rukou a modlitbou
plzeňského biskupa Církve československé husitské ThDr. Filipa Štojdla kněžské svěcení.

Chtěli bychom spolu s Vámi poděkovat Bohu za tento nezasloužený dar při primiční bohoslužbě, která se bude konat v sobotu 22. září 2018 ve 13 hodin
v Husově kapli v Prachaticích.

Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. (Jan 8:12)