Ohlédnutí za Nocí kostelů 2016

Husův sbor v Prachaticích se do Noci Kostelů letos zapojil poprvé. Snažili jsme se připravit pestrý program, který zahrnoval duchovní, charitativní, kulturní, historickou, výtvarnou i přírodovědnou tématiku – zkrátka, aby si každý vybral.

Pro velký zájem ze stran škol jsme začali netradičně – již ve čtvrtek, kdy nás navštívili žáci prachatické ZŠ Národní. V pátek dopoledne jsme měli hlavní program pro školy a školky. Děti a žáci se mohli podívat do prostor fary, kaple i farní zahrady. Zjistili jsme, že přestože kolem téměř denně chodí, málokdo věděl, co se vše za plotem ukrývá. Mladší děti zaujala především výstava papírových betlémů Dr. Svobody, které nám zapůjčila jeho dcera Alena Sekaninová z Jihlavy. Zahradu a Husovu kapli vyzdobila husinecká výtvarnice Anna Tyrolerová s instalací výstavy Andělé a Svatá rodina. Pro žáky základních škol pak bylo zajímavější zpřístupnění farní zahrady s výstavou cizokrajných ptáků, o které pečuje br. Jaroslav Šobr.

V podvečer jsme připravili program pro rodiny s dětmi i pro starší ročníky. Br. Aleš Randl představil charitativní činnost naší mládeže, kterou spolu s Lazariánskou pomocí provádí formou dobrovolnické práce v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, organizátorské práce na různých církevních akcích a naše další plány, které bychom chtěli na poli charity do budoucna realizovat. Z Písku k nám přijeli tanečníci židovských tanců Lechajim, kteří nám předvedli ukázky tanců chasidských i novějších izraelských. Tato ukázka měla být malou ochutnávkou pro výuku židovského tance, která bude od září na naší faře probíhat. Na závěr večera připravil br. Vojtech Pekárik povídání o Jeronýmovi Pražském, kterého 600. výročí mučednické smrti jsme si letos připomněli.

Letošní Noci kostelů se v prachatickém Husově sboru zúčastnilo přes 150 návštěvníků. Velký dík patří celému realizačnímu týmu: Aleně Sekaninové, Anně Tyrolerové, br. Petrovi Horákovi, br. Alešovi Randlovi i br. Jaroslavovi Šobrovi.

« 2 z 2 »