Noc kostelů 2016

Letos poprvé se Husův sbor v Prachaticích zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů, která je mimo jiné také znamením živé spolupráce křesťanských církví. Uskuteční se v pátek 10. června.

Program:

17:00 – 20:00 Zpřístupnění prostor Husovy kaple

17:00 – 20:00 Výstava papírových betlémů

Dr. Svoboda z Jihlavy stavěl papírové betlémy několik desetiletí. Výsledkem je unikátní sbírka betlémů kde nechybí betlémy Josefa Lady, národopisný (krojovaný) od Marie Kvěchové, skautský nebo uličnický.

17:00 – 20:00 Výstava okrasného ptactva pro veřejnost

Přijďte se podívat na krásně zbarvené bažanty, cizokrajné holuby a papoušky, které máme ve voliérách na farní zahradě. Výstavou provede a Vaše dotazy odborně zodpoví chovatel Jaroslav Šobr.

18:00 a 19:00 Vystoupení spolku židovských tanců Lechajim

Věděli jste, že klasický židovský tanec je pohybem vyjádřená modlitba? Lechajim předvede několik židovských tanců s překladem textu písní a vysvětlením jednotlivých tanečních kroků.

17:30 a 18:30  Představení aktivit Lazariánské pomoci

Lazariánska pomoc je humanitární organizace, jejíž zřizovatelem a patronem je Vojenský a Špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, který má historickou tradici ochrany a péče o poutníky během křížových výprav do Svaté Země.

19:30 Jeroným Pražský – Přátelství až na hranici…

Letos si připomínáme 600 let od mučednické smrti Jeronýma Pražského, který byl upálen v Kostnici necelý rok po svém příteli Mistru Janu Husovi. Přednáší Vojtech Pekárik z Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Mottem Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

Více informací o projektu naleznete na www.nockostelu.cz

Slovo k mottu Noci kostelů 2016 připravil R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi.
Dveře či vrata zavíráme, zamykáme, protože se bojíme, protože si nejsme jisti, protože někdo zlý by mohl přijít a okrást nás, nebo by nám nějak jinak mohl ublížit. Zavíráme kvůli vlastní bezpečnosti. Stále jsou však místa, kde se nezamykají dveře, kde si asi lidé více důvěřují. Možná protože tam jsou si lidé blízko, mají srdce otevřená, možná nejsou tolik naplněni zlem.
Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby každý mohl zavítat do kostela a aby každý mohl zahlédnout světlo. Duchovní světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat na vztahy lidí, kteří do kostela či modlitebny chodí, chce ukazovat na dobro, které se z tohoto místa šíří, chce ukazovat na krásu a harmonii, které může návštěvník zahlédnout. Zdrojem této inspirace a tohoto světla je Bůh, který šel až do krajnosti v otevřenosti vůči lidem, stal se člověkem, aby nás na cestě našeho života doprovodil.
Přeji vám, abyste nejen o Noci kostelů nalézali inspiraci – světlo pro váš život, ale abyste také dokázali inspirovat lidi okolo sebe.
Vše dobré vyprošuje P. Roman Kubín