Mládež naší farnosti pomáhá v Oseku

Naše mládež spolupracuje s Jihočeskou jednotkou Lazariánské pomoci. Jde o charitativní organizaci zřízenou a řízenou Vojenským a Špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského. 

Jihočeskou jednotku Lazariánské pomoci vede br. Aleš Randl, člen náboženské obce CČSH v Táboře a společně jezdíme pravidelně pomáhat do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku.

Lazariánská pomoc také v minulosti zajistila polohovací lůžko pro Hospic Athelas v Písku a společně připravujeme do budoucna další akce, o kterých Vás zde budeme informovat.

50000000-2

O Vojenském a Špitálním řádu svatého Lazara Jeruzalémského

Jde o jeden z nejstarších rytířských řádů působících již více než 900 let na poli charity a péče o chudé, nemocné a opuštěné. Řád je pod tradiční ochranou Královského domu Francie a duchovní ochranou kardinálů Římsko-katolické církve. Členem řádu ve hodnosti Companion je mimo jiné také prof. ThDr. Zdeněk Kučera, emeritní děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Řád vznikl na konci jedenáctého století původně jako špitální, později také jako vojenské bratrstvo, soustředěné kolem jeruzalémského hlavního špitálu spolu s Johanity (pozdějším řádem Maltézských rytířů). Jedna ze skupin řádových rytířů se začala věnovat především péči o trvale raněné v křižáckých bitvách a o poutníky postižené malomocenstvím. Tato komunita přijala za svého patrona svatého Lazara Jeruzalémského a stala se zakladatelem řádu.

V následujících staletích Řád sv. Lazara založil a provozoval mnoho nemocničních zařízení po celé Evropě, po vzoru kterých se až do počátku 20. století označovali i jiná stacionární zdravotnická zařízení jako “lazarety”. Symbol zeleného kříže, jehož barva byla odvozena od poslání Řádu – léčitelství a bylinkářství, se stal symbolem naděje a útočiště těm, kteří to nejvíce potřebují. Zelený kříž později přebrali na základě této tradice i lékárníci, či výrobci zdravotnických pomůcek, proto je v současnosti jeho zjednodušená podoba mezinárodním symbolem označujícím lékárny.