Noc kostelů 2016

Letos poprvé se Husův sbor v Prachaticích zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů, která je mimo jiné také znamením živé spolupráce křesťanských církví. Uskuteční se v pátek 10. června.

Program:

17:00 – 20:00 Zpřístupnění prostor Husovy kaple

17:00 – 20:00 Výstava papírových betlémů

Dr. Svoboda z Jihlavy stavěl papírové betlémy několik desetiletí. Výsledkem je unikátní sbírka betlémů kde nechybí betlémy Josefa Lady, národopisný (krojovaný) od Marie Kvěchové, skautský nebo uličnický.

17:00 – 20:00 Výstava okrasného ptactva pro veřejnost

Přijďte se podívat na krásně zbarvené bažanty, cizokrajné holuby a papoušky, které máme ve voliérách na farní zahradě. Výstavou provede a Vaše dotazy odborně zodpoví chovatel Jaroslav Šobr.

18:00 a 19:00 Vystoupení spolku židovských tanců Lechajim

Věděli jste, že klasický židovský tanec je pohybem vyjádřená modlitba? Lechajim předvede několik židovských tanců s překladem textu písní a vysvětlením jednotlivých tanečních kroků.

17:30 a 18:30  Představení aktivit Lazariánské pomoci

Lazariánska pomoc je humanitární organizace, jejíž zřizovatelem a patronem je Vojenský a Špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, který má historickou tradici ochrany a péče o poutníky během křížových výprav do Svaté Země.

19:30 Jeroným Pražský – Přátelství až na hranici…

Letos si připomínáme 600 let od mučednické smrti Jeronýma Pražského, který byl upálen v Kostnici necelý rok po svém příteli Mistru Janu Husovi. Přednáší Vojtech Pekárik z Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Pokračovat ve čtení “Noc kostelů 2016”

Mládež naší farnosti pomáhá v Oseku

Naše mládež spolupracuje s Jihočeskou jednotkou Lazariánské pomoci. Jde o charitativní organizaci zřízenou a řízenou Vojenským a Špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského. 

Jihočeskou jednotku Lazariánské pomoci vede br. Aleš Randl, člen náboženské obce CČSH v Táboře a společně jezdíme pravidelně pomáhat do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku.

Lazariánská pomoc také v minulosti zajistila polohovací lůžko pro Hospic Athelas v Písku a společně připravujeme do budoucna další akce, o kterých Vás zde budeme informovat.

50000000-2

O Vojenském a Špitálním řádu svatého Lazara Jeruzalémského

Jde o jeden z nejstarších rytířských řádů působících již více než 900 let na poli charity a péče o chudé, nemocné a opuštěné. Řád je pod tradiční ochranou Královského domu Francie a duchovní ochranou kardinálů Římsko-katolické církve. Členem řádu ve hodnosti Companion je mimo jiné také prof. ThDr. Zdeněk Kučera, emeritní děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Řád vznikl na konci jedenáctého století původně jako špitální, později také jako vojenské bratrstvo, soustředěné kolem jeruzalémského hlavního špitálu spolu s Johanity (pozdějším řádem Maltézských rytířů). Jedna ze skupin řádových rytířů se začala věnovat především péči o trvale raněné v křižáckých bitvách a o poutníky postižené malomocenstvím. Tato komunita přijala za svého patrona svatého Lazara Jeruzalémského a stala se zakladatelem řádu.

V následujících staletích Řád sv. Lazara založil a provozoval mnoho nemocničních zařízení po celé Evropě, po vzoru kterých se až do počátku 20. století označovali i jiná stacionární zdravotnická zařízení jako “lazarety”. Symbol zeleného kříže, jehož barva byla odvozena od poslání Řádu – léčitelství a bylinkářství, se stal symbolem naděje a útočiště těm, kteří to nejvíce potřebují. Zelený kříž později přebrali na základě této tradice i lékárníci, či výrobci zdravotnických pomůcek, proto je v současnosti jeho zjednodušená podoba mezinárodním symbolem označujícím lékárny.

Jeroným Pražský: 600 let od mučednické smrti

V neděli 29. května proběhlo v Praze pamětní odpoledne k 600. výročí mučednické smrti Mistra Jeronýma Pražského. Na programu byla slavnostní bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě, vedená br. patriarchou Tomášem Buttou, br. královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem a ses. duchovní Martinou Kopeckou. Následovalo kolokvium věnované osobnosti Jeronýma Pražského a jeho době s přednášejícím prof. Jan B. Láškem, prof. Petrem Čornejem a doc. Martinem Horynou. Pamětní odpoledne ukončil průvod a položení květin u pamětní desky Mistra Jeronýma v Řeznické ulici.

Více informací a fotogalerie na webu ccsh.cz.

Revitalizace farní zahrady

V květnu proběhla první fáze revitalizace farní zahrady u vstupu do Husovy kaple. Došlo k prořezání stromů a keřů, při kterém se odkryl pohled busty Mistra Jana Husa na město. O dalších pracech vás budeme informovat.