Stručný přehled činnosti Náboženské obce Církve československé husitské v Prachaticích.

Církev československá husitská je zde pro všechny ztracené a hledající…

Rádi bychom Vás seznámili se službami a aktivitami sboru Církve československé husitské v Prachaticích.

Náboženskou obec CČSH v Prachaticích spravuje od roku 2020 duchovní Samuel Vašin, který je zároveň duchovním také v Křemži a Trhových Svinech. Pravidelné bohoslužby se v Prachaticích konají vždy v neděli od 15 hodin na adrese Slepá 195. Církev nabízí i další duchovenskou činnost jako je udělování svátostí, svatby, pastorační rozhovory, pohřby. Snahou je být nablízku všem, kteří se cítí být opuštění. Kromě pastorační činnosti se duchovní Samuel Vašin věnuje dětem v lesním klubu Starej svět a vede náboženství na faře v Prachaticích. Rád také organizuje akce a sdružuje lidi bez rozdílů vyznání a národnosti.

Jednou z takových akcí je náboženské shromáždění, které se uskutečnilo v sobotu 8. května v 16. hodin na Parkáně. Toto shromáždění samozřejmě proběhlo za splnění všech hygienických opatření.  Společně jsme zavzpomínali na všechny, kteří nás v souvislosti s pandemií opustili. Poděkovali jsme v modlitbách za všechny, kteří nasazují svůj život za druhé ve zdravotnických zařízeních nebo v sociálních službách. Za všechny dobrovolníky a ty, kteří myslí na druhé… Připomněli jsme si také rizika současné pandemie, která jsou nejenom v nemoci samotné, ale i v následcích na celou naši společnost.

Po skončení pokojné pobožnosti jsme se přesunuli na slavnostní otevření komunitní zahrady Getsemany, které začalo hned poté od 17. hodin. Jedná se o zahradu u fary, která slouží ke vzájemnému sousedskému posezení, sdílení. Cílem je ovšem také naplňovat ekologické principy udržitelnosti. Proto můžete na kompost na naší zahradě odhazovat bioodpad a pak si na něm i něco vypěstovat. Další možnosti využití zahrady se jistě ještě najdou. K dokreslení příjemné atmosféry na zahradní slavnosti zahrála skvělá pianistka paní Drahoslava Satorová. Zahradu jsme upravili za štědrého přispění Nadace Via, jejímž cílem je vytvářet místa, kde je radost žít. Děkujeme.

Další akcí je připomínka upálení Mistra Jana Husa, která proběhne v pondělí 5.července2021. Mistr Jan Hus je symbolem statečnosti a svobody svědomí. Vzpomínat na něho budeme při bohoslužbě, na kterou naváže doprovodný program na zahradě Getsemany. Na této významné události přivítáme také patriarchu Církve československé husitské ThDr. Tomáše Buttu, Th.D.  
Bližší informace se jistě dozvíte na našem Facebooku Husův sbor v Prachaticích. 
Přijměte, prosím, naše pozvání.

Křesťanské pojetí pomoci chápeme jako být nablízku každému, kdo naší pomoc potřebuje. Nejsme vázáni politickým přesvědčením, ani náboženským vyznáním. Lidem pomáháme bez rozdílu. Ve svých prostorách na faře Slepá 195 máme k dispozici celkem 5 bytů, které poskytujeme lidem v invalidním nebo starobním důchodu. Ve spolupráci s naším exkluzivním partnerem společností BENEVITA zaměstnáváme již 6 lidí se zdravotním znevýhodněním.  Řada odsouzených, kterým byly soudem nařízeny obecně prospěšné práce, vykonávají svůj trest na naší faře. Opravují budovu fary a rekonstruují byty pro sociální bydlení.

Další službou, kterou CČSH nabízí je pomoc bližnímu po sociální, ale i po materiální stránce. Chceme reagovat na současnou situaci ve společnosti, která krutě dopadá především na ty nejslabší. V tíživých sociálních podmínkách se ocitlo mnoho rodin, ale také jednotlivců. Mnoho lidí se ocitlo bez práce… Naší snahou je těmto lidem být na blízku a prakticky jim pomoci. Nabízíme základní sociální poradenství a organizujeme potravinovou pomoc, kterou dále předáváme potřebným. Do této dobročinné akce se již zapojila řada lidí, kteří darovali potraviny, hygienické potřeby a také oblečení. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat. Především díky vám, jsme již pomohli mnoha rodinám nejen z Prachatic, ale i z blízkého okolí. Jedná se o pomoc na regionální úrovni. Tedy doslova o pomoc bližnímu po vzoru evangelia.

Pokud i Vy chcete nabídnout pomoc, ozvěte se nám na níže uvedené adrese. Rádi i Vámi poskytnutou pomoc zprostředkujeme. Jménem našich klientů – seniorů, dětí, hendikepovaných a  všech ostatních, kteří využívají naši podporu a pomoc, vám děkujeme.

Náboženská obec Církve československé husitské Husinec-Prachatice, Slepá 195, 383 01 Prachatice
Fb Husův sbor v Prachaticích a Křemži, Žižkův sbor v Trhových Svinech
email: SPPrachatice.ccsh@gmail.com                                                                                 
telefon 601 154 721
IČ 69114463
číslo účtu 2301169423/2010

Noc kostelů 2021

Také letos poprvé se Husův sbor v Prachaticích zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů, která je mimo jiné také znamením živé spolupráce křesťanských církví. Uskuteční se v pátek 28. května.

Program:

20:00 – 23:00 Zpřístupnění prostor Husova sboru.

20:00 – 23:00 Posezení na farní zahradě

Posezení u ohně a prostor pro ztišení.

Slovo patriarchy CČSH Tomáše Butty – zde.

Plakát k Noci kostelů – zde.

 

 

Probíhá rekonstrukce Husovy kaple

Naše Husova kaple díky příspěvku z Plzeňské diecéze CČSH a soukromých dárců právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci této rekonstrukce máme v plánu následující kroky:

  • sanace zdí
  • výměna dřevěných oken a vstupních dveří
  • pokládka dlažby v prostorách kaple
  • rozvody a instalace plynových přímotopů
  • sádrokartonové podhledy
  • nové osvětlení kaple
  • nové kněžiště
  • nové rozvody el. proudu

Celou rekonstrukci vede náš diecézní stavební technik Ivan Hollý. Pokud půjde vše podle plánu, rádi bychom zrekonstruovanou kapli otevřeli před letošními Vánoci.

Prosíme o Vaše modlitby!

Primice br. Pekárika

Náš duchovní br. Pekárik příjme na diecézní pouti ve Svaté zemi vkládáním rukou a modlitbou
plzeňského biskupa Církve československé husitské ThDr. Filipa Štojdla kněžské svěcení.

Chtěli bychom spolu s Vámi poděkovat Bohu za tento nezasloužený dar při primiční bohoslužbě, která se bude konat v sobotu 22. září 2018 ve 13 hodin
v Husově kapli v Prachaticích.

Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. (Jan 8:12)

Domov na půl cesty Maják v Prachaticích

Již podruhé nám přijeli na pomoc s velkým úklidem fary mladí z Domova na půl cesty – Maják pod vedením sestry farářky Evy Mikulecké z Prahy 4 – Michle. Tentokrát jsme vyklízeli místnost, kde bude klubovna pro aktivity komunitního centra Františka z Assisi.

Domov na půl cesty Maják je zařízení sociálních služeb, které poskytuje zázemí a pomoc mladým lidem od 18 do 26 let odcházejícím ze zařízení ústavní výchovy (dětské domovy, Klokánky, diagnostické a výchovné ústavy).

Děkujeme za velkou pomoc i za věcný sponzorský dar! Těšíme se na další spolupráci.

Křesťanská mládež na farní zahradě

V pátek 7. září 2018 jsme na naší farní zahradě uspořádali posezení mládeže církví husitské, katolické a bratrské s grilováním.

Došlo i na ukázku výroby hostií. Je to jednoduché: připravit těstíčko z mouky a vody, zahřát kleště na 190 stupňů, nalít těsto na kleště, sklapnout kleště, pomodlit se Otčenáš a hostie je hotová. Děkujeme o. Dominikovi za ukázku.

Host v Husově kapli – Jiří Beneš

Naším hostem v Husově kapli v Prachaticích bude tentokrát Doc. Jiří Beneš, Th.D. – český teolog, hebraista, biblista – starozákoník, autor mnoha knih a vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na HTF UK.

V tématech zazní: Boží jména ve SZ, Desatero, výklad Zákoníku v Páté knize Mojžíšově.
Bude také prostor pro Vaše dotazy. Beseda bude prokládaná židovskými tanci souboru Lechajim.

Přijďte ve středu 8. srpna 2018 v 18 hodin do Husovy kaple, Slepá 195, Prachatice.

Těšíme se na Vaší účast!

Bohoslužba při příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa

Rádi bychom Vás pozvali na bohoslužbu při příležitosti výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, kterou bude sloužit kpt. Mgr. Michal Balek, vojenský kaplan 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice a duchovní Církve československé husitské.
Bohoslužba bude v Husově kapli Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Těšíme se na Vaši účast!

Ekumenická bohoslužba v zahradní kapli

Ve středu 27. června 2018 jsme v Husově sboru v Prachaticích přivítali návštěvu duchovních Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku.

Br. Miroslav Erdinger – farář ČCE v Mělníku nám posloužil Božím slovem a br. Roman Porubän – farář ECAV v Kežmarku přímluvnými modlitbami.

Děkujeme za milou návštěvu a přejeme všem hodně božího požehnání v jejich díle.