Stručný přehled činnosti Náboženské obce Církve československé husitské v Prachaticích.

Církev československá husitská je zde pro všechny ztracené a hledající…

Rádi bychom Vás seznámili se službami a aktivitami sboru Církve československé husitské v Prachaticích.

Náboženskou obec CČSH v Prachaticích spravuje od roku 2020 duchovní Samuel Vašin, který je zároveň duchovním také v Křemži a Trhových Svinech. Pravidelné bohoslužby se v Prachaticích konají vždy v neděli od 15 hodin na adrese Slepá 195. Církev nabízí i další duchovenskou činnost jako je udělování svátostí, svatby, pastorační rozhovory, pohřby. Snahou je být nablízku všem, kteří se cítí být opuštění. Kromě pastorační činnosti se duchovní Samuel Vašin věnuje dětem v lesním klubu Starej svět a vede náboženství na faře v Prachaticích. Rád také organizuje akce a sdružuje lidi bez rozdílů vyznání a národnosti.

Jednou z takových akcí je náboženské shromáždění, které se uskutečnilo v sobotu 8. května v 16. hodin na Parkáně. Toto shromáždění samozřejmě proběhlo za splnění všech hygienických opatření.  Společně jsme zavzpomínali na všechny, kteří nás v souvislosti s pandemií opustili. Poděkovali jsme v modlitbách za všechny, kteří nasazují svůj život za druhé ve zdravotnických zařízeních nebo v sociálních službách. Za všechny dobrovolníky a ty, kteří myslí na druhé… Připomněli jsme si také rizika současné pandemie, která jsou nejenom v nemoci samotné, ale i v následcích na celou naši společnost.

Po skončení pokojné pobožnosti jsme se přesunuli na slavnostní otevření komunitní zahrady Getsemany, které začalo hned poté od 17. hodin. Jedná se o zahradu u fary, která slouží ke vzájemnému sousedskému posezení, sdílení. Cílem je ovšem také naplňovat ekologické principy udržitelnosti. Proto můžete na kompost na naší zahradě odhazovat bioodpad a pak si na něm i něco vypěstovat. Další možnosti využití zahrady se jistě ještě najdou. K dokreslení příjemné atmosféry na zahradní slavnosti zahrála skvělá pianistka paní Drahoslava Satorová. Zahradu jsme upravili za štědrého přispění Nadace Via, jejímž cílem je vytvářet místa, kde je radost žít. Děkujeme.

Další akcí je připomínka upálení Mistra Jana Husa, která proběhne v pondělí 5.července2021. Mistr Jan Hus je symbolem statečnosti a svobody svědomí. Vzpomínat na něho budeme při bohoslužbě, na kterou naváže doprovodný program na zahradě Getsemany. Na této významné události přivítáme také patriarchu Církve československé husitské ThDr. Tomáše Buttu, Th.D.  
Bližší informace se jistě dozvíte na našem Facebooku Husův sbor v Prachaticích. 
Přijměte, prosím, naše pozvání.

Křesťanské pojetí pomoci chápeme jako být nablízku každému, kdo naší pomoc potřebuje. Nejsme vázáni politickým přesvědčením, ani náboženským vyznáním. Lidem pomáháme bez rozdílu. Ve svých prostorách na faře Slepá 195 máme k dispozici celkem 5 bytů, které poskytujeme lidem v invalidním nebo starobním důchodu. Ve spolupráci s naším exkluzivním partnerem společností BENEVITA zaměstnáváme již 6 lidí se zdravotním znevýhodněním.  Řada odsouzených, kterým byly soudem nařízeny obecně prospěšné práce, vykonávají svůj trest na naší faře. Opravují budovu fary a rekonstruují byty pro sociální bydlení.

Další službou, kterou CČSH nabízí je pomoc bližnímu po sociální, ale i po materiální stránce. Chceme reagovat na současnou situaci ve společnosti, která krutě dopadá především na ty nejslabší. V tíživých sociálních podmínkách se ocitlo mnoho rodin, ale také jednotlivců. Mnoho lidí se ocitlo bez práce… Naší snahou je těmto lidem být na blízku a prakticky jim pomoci. Nabízíme základní sociální poradenství a organizujeme potravinovou pomoc, kterou dále předáváme potřebným. Do této dobročinné akce se již zapojila řada lidí, kteří darovali potraviny, hygienické potřeby a také oblečení. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat. Především díky vám, jsme již pomohli mnoha rodinám nejen z Prachatic, ale i z blízkého okolí. Jedná se o pomoc na regionální úrovni. Tedy doslova o pomoc bližnímu po vzoru evangelia.

Pokud i Vy chcete nabídnout pomoc, ozvěte se nám na níže uvedené adrese. Rádi i Vámi poskytnutou pomoc zprostředkujeme. Jménem našich klientů – seniorů, dětí, hendikepovaných a  všech ostatních, kteří využívají naši podporu a pomoc, vám děkujeme.

Náboženská obec Církve československé husitské Husinec-Prachatice, Slepá 195, 383 01 Prachatice
Fb Husův sbor v Prachaticích a Křemži, Žižkův sbor v Trhových Svinech
email: SPPrachatice.ccsh@gmail.com                                                                                 
telefon 601 154 721
IČ 69114463
číslo účtu 2301169423/2010

Noc kostelů 2021

Také letos poprvé se Husův sbor v Prachaticích zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů, která je mimo jiné také znamením živé spolupráce křesťanských církví. Uskuteční se v pátek 28. května.

Program:

20:00 – 23:00 Zpřístupnění prostor Husova sboru.

20:00 – 23:00 Posezení na farní zahradě

Posezení u ohně a prostor pro ztišení.

Slovo patriarchy CČSH Tomáše Butty – zde.

Plakát k Noci kostelů – zde.