Revitalizace farní zahrady

V květnu proběhla první fáze revitalizace farní zahrady u vstupu do Husovy kaple. Došlo k prořezání stromů a keřů, při kterém se odkryl pohled busty Mistra Jana Husa na město. O dalších pracech vás budeme informovat.