Probíhá rekonstrukce Husovy kaple

Naše Husova kaple díky příspěvku z Plzeňské diecéze CČSH a soukromých dárců právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci této rekonstrukce máme v plánu následující kroky:

  • sanace zdí
  • výměna dřevěných oken a vstupních dveří
  • pokládka dlažby v prostorách kaple
  • rozvody a instalace plynových přímotopů
  • sádrokartonové podhledy
  • nové osvětlení kaple
  • nové kněžiště
  • nové rozvody el. proudu

Celou rekonstrukci vede náš diecézní stavební technik Ivan Hollý. Pokud půjde vše podle plánu, rádi bychom zrekonstruovanou kapli otevřeli před letošními Vánoci.

Prosíme o Vaše modlitby!

Primice br. Pekárika

Náš duchovní br. Pekárik příjme na diecézní pouti ve Svaté zemi vkládáním rukou a modlitbou
plzeňského biskupa Církve československé husitské ThDr. Filipa Štojdla kněžské svěcení.

Chtěli bychom spolu s Vámi poděkovat Bohu za tento nezasloužený dar při primiční bohoslužbě, která se bude konat v sobotu 22. září 2018 ve 13 hodin
v Husově kapli v Prachaticích.

Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. (Jan 8:12)

Domov na půl cesty Maják v Prachaticích

Již podruhé nám přijeli na pomoc s velkým úklidem fary mladí z Domova na půl cesty – Maják pod vedením sestry farářky Evy Mikulecké z Prahy 4 – Michle. Tentokrát jsme vyklízeli místnost, kde bude klubovna pro aktivity komunitního centra Františka z Assisi.

Domov na půl cesty Maják je zařízení sociálních služeb, které poskytuje zázemí a pomoc mladým lidem od 18 do 26 let odcházejícím ze zařízení ústavní výchovy (dětské domovy, Klokánky, diagnostické a výchovné ústavy).

Děkujeme za velkou pomoc i za věcný sponzorský dar! Těšíme se na další spolupráci.

Křesťanská mládež na farní zahradě

V pátek 7. září 2018 jsme na naší farní zahradě uspořádali posezení mládeže církví husitské, katolické a bratrské s grilováním.

Došlo i na ukázku výroby hostií. Je to jednoduché: připravit těstíčko z mouky a vody, zahřát kleště na 190 stupňů, nalít těsto na kleště, sklapnout kleště, pomodlit se Otčenáš a hostie je hotová. Děkujeme o. Dominikovi za ukázku.

Host v Husově kapli – Jiří Beneš

Naším hostem v Husově kapli v Prachaticích bude tentokrát Doc. Jiří Beneš, Th.D. – český teolog, hebraista, biblista – starozákoník, autor mnoha knih a vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na HTF UK.

V tématech zazní: Boží jména ve SZ, Desatero, výklad Zákoníku v Páté knize Mojžíšově.
Bude také prostor pro Vaše dotazy. Beseda bude prokládaná židovskými tanci souboru Lechajim.

Přijďte ve středu 8. srpna 2018 v 18 hodin do Husovy kaple, Slepá 195, Prachatice.

Těšíme se na Vaší účast!

Bohoslužba při příležitosti mučednické smrti Mistra Jana Husa

Rádi bychom Vás pozvali na bohoslužbu při příležitosti výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, kterou bude sloužit kpt. Mgr. Michal Balek, vojenský kaplan 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice a duchovní Církve československé husitské.
Bohoslužba bude v Husově kapli Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Těšíme se na Vaši účast!

Ekumenická bohoslužba v zahradní kapli

Ve středu 27. června 2018 jsme v Husově sboru v Prachaticích přivítali návštěvu duchovních Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku.

Br. Miroslav Erdinger – farář ČCE v Mělníku nám posloužil Božím slovem a br. Roman Porubän – farář ECAV v Kežmarku přímluvnými modlitbami.

Děkujeme za milou návštěvu a přejeme všem hodně božího požehnání v jejich díle.

 

Noc kostelů 2018

V letošním roce se NO CČSH Husinec – Prachatice zapojila do Noci kostelů již potřetí. Dopoledne jsme pro děti a mládež ze škol a školek zpřístupnili farní zahradu Centra Františka z Assisi, kde měly děti možnost obdivovat exotické ptáky ve voliérách, želvy, hady a gekony. Je důležité dětem od mala vštěpovat lásku k Božím stvořením.
Od pěti hodin pak byla přístupná Husova kaple pro veřejnost. Nejdříve jsme vystoupili s ukázkou židovského tance se skupinkou Lechajim, která se v Prachaticích setkává již druhým rokem. O historii a současnosti Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského přišel popovídat br. Miroslav Kůzl, OLJ.
Na závěr Noci kostelů jsme koštovali vína Vinařství pod Chlumem, která představila naše someliérka s. Zavoralová.
Už dnes se těšíme na příští Noc kostelů 2019!

Když přicházejí andělé

27658939_10213935902544732_1670988983_nZveme vás na autorské čtení z knihy biskupa plzeňského Církve československé husitské ThDr. Filipa Michaela Štojdla Když přicházejí andělé, které naše farnost organizuje ve spolupráci s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích.

Setkání bude nejen o naději na dně, trochu o hrobnictví, focení a hledání andělů, ale především o tom, jak znovu najít chuť do života, naději, víru a lásku.

Čtení se uskuteřní  v úterý 20. března 2018 v 18 hodin v galerii boromejského kláštera, Neumannova 142, Prachatice.

Těšíme se na setkání s vámi.

Pouť do Svaté země

Význam Svaté země pro věřícího člověka je nesmírný. Na této pouti se nabízí možnost kráčet ve stopách Spasitelových a zakusit osobní účast na jeho pozemském příběhu. Je to jedinečná příležitost k obnově a prohloubení víry, a jistě také k získání krásných cestovatelských zážitků, na něž budete rádi vzpomínat. 

Plzeňská diecéze srdečně zve na pouť do Svaté země všechny lidi dobré vůle bez rozdílu vyznání, ale především se obrací s pozváním na duchovní Církve československé husitské a na příslušníky náboženských obcí. Součastí programu je totiž každodenní slavení bohoslužeb.

Pouť se uskuteční ve dnech 14. – 21. září 2018 a pořádá ji společnost AWER TOUR, která má bohaté zkušenosti se zájezdy do Izraele. Cena činí přijatelných 16 800 Kč. Do ceny nejsou zahrnuty náklady na cestovní pojištění (55,- Kč na den) a vstupy (na které je potřeba připravit si 100 USD). 

Bohatý program zahrnuje prohlídky svatých míst spjatých se životem Pána Ježíše Krista, jako jsou Nazaret, Kána Galilejská, hora Tábor, hora Blahoslavenství, Genezaretské jezero, řeka Jordán, Kafarnaum, Jericho, Betlém, Betánie a samozřejmě Jeruzalém. 

Poutníci se také budou moci vykoupat v Mrtvém moři a při fakultativních výletech navštívit pevnost Massadu či Kumrán.

Maximální kapacita činí 55 míst, desítky z nich jsou již zamluveny! Proto neváhejte a přihlaste se na mailu info@awertour.cz. Bližší informace naleznete na stránkách www.awertour.cz. Můžete se také ohlásit telefonicky na číslech 731 626 506 nebo 583 418 297.